kapka krve

Dle § 53 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních se celoživotním vzděláváním rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky. Jednou z forem celoživotního vzdělávání může být e-learning, což je v podstatě výuka s využitím výpočetní techniky a internetu.

E-learningem lze získat všech 40 kreditů celoživotního vzdělávání za celé registrační období.

Počet kreditů za e-learningový kurz je dán rozsahem studijního materiálu:

Strany musí být zpracovány podle ČSN 01 6910 - Úprava písemností zpracovaných textovými editory.

Podle doporučení virtuální školy JS - SETRANS není vhodné studovat více než jeden kurz denně.

Vystavujete se riziku neuznání kreditů. Předpokládá se, že kurz v rozsahu 30 stran má časovou dotaci 4 hodiny.

Před vstupem do kurzu si ověřte, že pořadatel je akreditovaným zařízením nebo má k e-learningu vydané platné souhlasné stanovisko profesního sdružení.

Přehled internetových učeben:

Poslední aktualizace stránky proběhla 15. listopadu 2013

ADPONTES, s.r.o. - kurzy jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, metodiky individuálního plánování, klíčové pracovníky, zdravotní sestry a další pracovníky v zařízeních sociálních služeb. E-learning je provozován na adrese E-ucebna.cz a s výukovým prostředím se můžete zdarma seznámit po přihlášení s použitím uživatelského jména: xvisit02 a hesla: abcd. Objednat lze vždy pouze celou sérii pěti kurzů a to buď jako "individuální student" a nebo pro "studijní skupinu", která umožňuje studium až pro pět zaměstnanců.

V současné době je e-learning nabízen pouze jako bonus ke kurzům pořádaným v zařízeních sociálních služeb. E-learningové kurzy tedy nelze objednat samostatně.

Ceny za celou sérii pěti kurzů se pohybují od 1 260,- Kč (54 €) pro individuálního studenta do 3 480,- Kč (150 €) za celou pětičlennou skupinu zaměstnanců. Do studijní skupiny lze přidávat další studenty, kdy za každého dalšího studenta je účtováno 300,- Kč (13 €). Za jeden kurz jsou 2 kredity pro zdravotní sestry a ostatní zdravotnické pracovníky.


CEVA – Creative Education Vital Aplication - jedná se o projekt Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, který vznikl v roce 2008. E-learningové kurzy jsou akreditovány jak pro zdravotní laboranty, všeobecné sestry i porodní asistentky, tak pro lékaře a nelékařské vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví.

Cena jednoho kurzu pro nelékařské zdravotnické pracovníky s následnou certifikací (obdržíte 2 až 3 kreditní body) činí 100,-Kč. Pro lékaře jsou kurzy zdarma. Nyní nově možnost zakoupení celoročního předplatného (35 kurzů, 89kreditů) za 1200,-Kč.

Vstup do učebny naleznete na adrese http://ceva-edu.cz.


Česká lékařská komora nabízí na stránkách www.eclk.cz celoživotní vzdělávání lékařů online. Portál nabízí rozsáhlý balík e-learningových kurzů pro celou řadu lékařských oborů a specializací. Nejrozsáhlejší počty kurzů jsou nabízeny pro obory všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, dorostové lékařství, dětské lékařství, posudkové lékařství, pracovní lékařství, neurologie, urgentní medicína a řadu dalších.

Cena: Absolvování kurzů eclk.cz je pro členy České lékařské komory bezplatné.Další vzdělávání dospělých Ústí n.L. s.r.o. - nabízí na adrese www.seminare-skoleni.cz celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách a zdravotnických nelékařských profesí. Seznam kurzů je přehledně rozdělen podle zdravotnických oborů. Např. kredity pro zdravotní sestry lze získat ve více jak třiceti e-learningových kurzech. Studium je možné si vyzkoušet v bezplatném demu.

Cena: Při registraci si volíte požadovaný počet kreditů, který chcete studiem získat. Minimální počet je 10 kreditů, maximální 40. Minimální platba za 10 kreditů (při platbě složenkou TYP C) je 891,- Kč.

E-Univerzita - Lifelong learning online je vzdělávací instituce poskytující možnost prohloubení odborné kvalifikace nelékařským zdravotnickým pracovníků z České republiky. E-Univerzita nabízí desítky kurzů z mnoha medicínských oborů. Kompletní výčet kurzů naleznete v rubrice Seznam dostupných kurzů, kterou najdete v hlavním menu na titulní straně vlevo nahoře. Zvýhodněné ceny kurzů (150Kč/kurz) zůstávají v platnosti i po dobu prázdnin, tj. v červenci a srpnu 2012. Roční předplatné je poskytováno za standardní cenu 1 800,- Kč.


Health communication s.r.o. je ve svém e-learningovém produktu www.educomm.cz zaměřena zejména na vzdělávání lékárníků a farmaceutických asistentů. Kredity pro zdravotní sestry, porodní asistentky a zdravotní laboranty lze získat také. Kurzy se studují online ve formě videozáznamů, textového přepisu a prezentace. Prostředí je možné si vyzkoušet v části demo, pomocí podrobného návodu nebo videa.

Počet kreditů a bodů je uveden u každého kurzu.

Cena za jeden e-learningový kurz za 2 kredity je 480,- Kč nebo 480 edubodů. Edubody lze získávat shlédnutím honorovaných prezentací farmaceutických společností.


IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o. nabízí na stránkách e-learning.vzdelavanisester.cz - multimediální e-learningový kurz Téma: „JAK ZVLÁDAT KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY“ + DVD „JAK VYTVOŘIT PREZENTACI V POWER POINTU“.

Cena: Cena kurzu je 888,- Kč a je ohodnocen 8 kredity.


KomoraZáchranářů.cz - online vzdělávání tohoto portálu slouží nejen pro obor zdravotnický záchranář, ale i pro obor všeobecná sestra a i další příbuzné zdravotnické obory. U každého e-learningového kurzu je uvedeno, pro kterou profesi je akreditován a kolik kreditů je možno za něj získat.

Cena: Prozatím je studium zpřístupněno pouze členům Komory záchranářů a to zdarma. Podmínkou je pouze uhrazený členský příspěvek na příslušný rok. Nečlenové komory a další zájemci o studium mají možnost studovat za přijatelný poplatek.


MUDr. Renata Neumannová - www.Sestra.IN provozuje dvě internetové učebny:

Cena: Učebna.net má připraveny 4 možné varianty studia s bonusovým programem kurzů zdarma při vyšším počtu kurzů. Základní cena za jeden kurz je 150,- Kč. Na LabUčebna.net cena v okamžiku tohoto zápisu (19. ledna 2012) kurzů uvedena není.


ProCare Medical s.r.o. nabízí na stránce www.procare.cz/cz/e-learning/ - možnost absolvování e-learningových kurzů. Určeny jsou pro obory všeobecná sestra, porodní asistentka, asistent ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeut, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník a jsou ohodnoceny 3 kreditními body.

Cena:Tři kredity pro zdravotní sestry získáte v jednom e-learningovém kurzu za 150,- Kč.


Svl.Učebna.net - tato internetová učebna je určena výhradně pro sestry mající Registrační kartu SVL ČLS JEP (Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně). Číslo Registrační karty je u všech uživatelů kontrolováno. Pokud nejste členy společnosti, vyplňuje se klasický formulář EUNI.

Cena: Studium je bezplatné. Členský poplatek SVL je 850,- Kč ( 600,- Kč je pro SVL, 250,- Kč pro ČLS JEP, pokud jste již členem jakékoliv společnosti v rámci ČLS JEP, platíte pouze 600,- Kč).

Doufám, že Vám tento seznam pomohl. V případě zájmu o zařazení vaší e-learningové aplikace na tento seznam nebo požadavku úpravy zápisu napište na adresu info@ekredity.cz